ข้าพระพุทธเจ้า ผู้จัดการ และพนักงาน
ฝันดี 1 แมนชั่น บริการ ที่พัก ห้องพัก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี